W [son güncelleme 02 Temmuz 2008]

Walton, Izaak [Walton, Izaak] "The Compleat Angler" kitabının yazarı (1593-1683).

Weber aygıtı [Weberian apparatus, apparatus Weberei, Weberian ossicles] Dört kemik (tripus, intercalaria, scaphium, claustrum) ve ilgili dokular ile gaz kesesini iç kulağa bağlayan ve basınç değişiklikleri ve sesi ileten Cypriniformes ve Siluriformes’de bulunan yapı.

Weber üzengisi [stapes Weberi, scaphium] Hava keseli balıklarda üzengi görevini yerine getiren kaşık şeklindeki yapı.

Wentworth-Udden ölçütü [Wentworth-Udden scale] ® Parçacık boyu.  

Winkler titrasyonu [Winkler titration] İlk kez 1889’da sudaki çözünmüş oksijen konsantrasyonunu bulmak için geliştirilmiştir. Yöntem daha çok okyanus bilimciler tarafından kullanılmaktadır. Yöntemin temeli yükseltgeme (oksidasyon) ve indirgeme (reduksiyon) kimyasına dayanmaktadır. Su örneği alındıktan sonra, örneğin hemen sabitlenmesi yani suyun oksijen değerini değiştirebilecek bitkisel plankton ve bakterilerin faaliyetlerini durdurulması gerekir. Bunun için su örneğine (MnSO4) mangan sülfat ve (KOH) potasyum hidroksit ile (KI) potasyum iyodür eklenir ve çalkalanır. Bu uygulama Mn’a bağlanan oksijenin çökmesini sağlar. Üzerine (H2SO4) sülfirik asit eklenerek pH’sı düşürülür ve çökelti çözülür. Titrasyon tiyosulafata karşı iyot-oksijen dengesi üzerinden yapılır. Kimyasal reaksiyon adımları şunlardır:

a) Mangan sülfattan sülfat iyonları ayrılır ve hidroksitle bağlanır

    Mn2+ + 2OH- ® Mn(OH)2

b) Kuvvetli bazın bulunduğu ortamda Mn2+ oksitlenerek Mn3+ ’e dönüşürken oksijeni bağlar.

    2Mn(OH)2 + ½ O2 + H2O ® 2Mn(OH)3

c) Beher oksijene (O2) karşı gelen serbest iyot (I2) üretilir.

    2Mn(OH)3 + 2I + 6H+  ® 2Mn2+ + I2 + 6H2O

d) Serbest iyot iyodid kompleksi oluşturur.

    I2 + I- ® I3

e) I3- + 2S2O32- ® 3I + S4O62-

Winkler yöntemi [Winkler method] Suda çözünmüş oksijenin belirlenme yöntemi. ® Winkler titrasyonu.

WWF [World Wildlife Fund] Dünya Yaban Yaşam Fonu.