Q [updated last  March 05, 2016]

 

q (abbrev) [avlanabilirlik katsayısı] ® Catchability coefficient.

Q (abbrev) [Kuaterner] ® Quaternary.

quadri- (prefix) [kuadri-] Dört, kare, dik köşeli, dörtkat. Örnek; quadrimaculatrus-dört lekeli.

quadrillion [katrilyon] Bir milyon trilyon=1024.

qualitative [nitel (kalitatif)] Deney, gözlem, ölçme ve ölçüme dayanmayan  sonucun sözel anlatımı.

quantitative [nicel (kantitatif)] Deney, gözlem, ölçme ve ölçüme dayalı sonucun sayılarla anlatımı.

quarantine [karantina] Akvakültürde tutulan türlerin kaçmasını, herhangi bir hastalık yapıcının çevreye yayılmasını önleyen system. Dış çevreyle ilişkisi kesilmiş system.

quarantine pond [karantina havuzu] Balık hastalık ya da asalaklarının yalıtılmasında kullanılan havuz.

quarantine tank (hospital tank) [karantina tankı] Ana akvaryum dışında hasta balıkların tedavi ya da yeni getirilen balıkların sağlıklı olup olmadıklarının kontrol edildiği akvaryum.

quarter [başomuzluk] Teknenin baş tarafında sancak ya da iskelede 450’lik açı kısmı ya da yönü.

quarter [kıç omuzluk] Teknenin kıç tarafında sancak ya da iskelede 450’lik açı kısmı ya da yönü.

quasi-anadromous [güya yukarı-göçer (güya anadrom)] Denizde yaşayan fakat haliçlerde yumurtlayan balıklar. Örnek; Oncorhynchus gorbuscha.

quasi-catadromous [güya aşağı-göçer (güya katadrom)] Haliçlerde yaşayan fakat tuzlu suda yumurtlayan balık. Örnek; kefal.

quasi-geostrophic motion [yarı jeostrofik hareket] Coriolis kuvvetine yaklaştığı düşünülen su hareketini belirten terim.

quaternary [kuarterner] En son, dördüncü zamana ait jeolojik çağ. Yaklaşık 1,6-0 milyon yıl öncesi dönem.

quay [rıhtım (iskele)] Gemi ve teknelerin yanaştıkları yer. Genellikle kıyıya paralel durur. Sabit betonarme yapıdır. Gemiler yan taraflarıyla yanaşırlar.

queen scallop [?] ® Aequipecten opercularis.

quota [kota] Düzenleyici organ tarafından belirli bir sürede alınmasına izin verilen av, ürün ya da hasadın miktarıdır. Bu kota bireysel tekne için olabileceği gibi şirket, ya da filo için toplam avlanabilir av (TAC) şeklinde de olabilir. Ayrıca kota, ikinci bir şahsa ya da tekneye aktarılabilir ya da aktarılamaz türden de olabilir.

quota management [kota idaresi] Herhangi bir stoktan ne kadar balığın kim (hangi filo ve birey) tarafından avlanacağına dayalı balıkçılık idaresi. Kota, balıkçılık ölüm oranını durağan tutacak şekilde değişir.

quota share [kota payı] İtibari değer üzerinden hesaplanmış olan yıllık bireysel kota izni.